Regulamin Serwisu

Prosimy o uwzględnienie poniższych warunków korzystania z naszej witryny www.astylishsideproject.com. Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz niniejszy regulamin w całości.

Warunki ogólne

a. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny www.astylishsideproject.com.
b. Wszystkie prawa do witryny, jej zawartości oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, należą do www.astylishsideproject.com, chyba że zaznaczono inaczej.
c. Zakazane jest wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na witrynie www.astylishsideproject.com bez zgody właściciela serwisu.

Korzystanie z serwisu

a. Użytkownik może korzystać z witryny www.astylishsideproject.com zgodnie z jej przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
b. Zakazane jest naruszanie praw innych użytkowników lub osób trzecich poprzez publikowanie obraźliwych, wulgaryzujących, nielegalnych lub szkodliwych treści.
c. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania oraz za wszelkie działania podejmowane podczas korzystania z serwisu.

Zawartość użytkownika

a. Użytkownik może zamieszczać komentarze, opinie oraz inne treści na witrynie www.astylishsideproject.com.
b. Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji oraz usuwania treści naruszających regulamin lub prawo.
c. Zamieszczając treści na witrynie www.astylishsideproject.com, użytkownik udziela serwisowi prawa do korzystania z tych treści w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu.

Zmiany w regulaminie

a. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
b. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na witrynie www.astylishsideproject.com.

Odpowiedzialność

a. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z witryny www.astylishsideproject.com.
b. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu.